Dr. Vodderschool België / Nederland

Opleiding

De opleiding Manuele Lymfdrainage ad modum vodder behelst 2 delen, met name
- de basiscursus
- de oedeemcursus

Voorwaarden om de oedeemcursus te volgen zijn :
- de basiscursus gevolgd hebben
- in het bezit zijn van een (para)medisch diploma

De door de Dr. Vodderschool B/N georganiseerde opleidingen gaan door te :
- Antwerpen (Wommelgem) in België
- Amsterdam in Nederland

Een getuigschrift wordt enkel afgeleverd na beëindigen van de cursus met 100% aanwezigheid, succesvol afleggen van theoretisch en praktisch examen en het aanleveren van 4 case reports.

Daarnaast staat het elke cursusorganisator vrij de Dr. Vodderschool te contacteren om in samenwerking een basiscursus in te richten. Voor informatie over cursussen op die manier tot stand gekomen en die nog van start gaan kun je hier klikken. Over cursussen die reeds bezig zijn of die volzet zijn wordt geen informatie meer verstrekt.

Voor meer informatie over de basiscursus of therapeutische cursus én hun docenten, klikt u links in het menu.